نشست تخصصی کسب وکار الکترونیک در حوزه فرهنگ

۱۳ آبان ۱۳۹۷ | ۱۴:۲۷ کد : ۱۸۹۰ رویدادهای مهم
تعداد بازدید:۱۹۳
نشست تخصصی کسب وکار الکترونیک در حوزه فرهنگ

نشست تخصصی کسب وکار الکترونیکی در حوزه فرهنگ در واحد ساوه برگزار شد.

معاونت دانشجویی وفرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه با همکاری پژوهشکده مطالعات میان فرهنگی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، نشست تخصصی کسب وکار الکترونیکی در حوزه فرهنگ را در تاریخ ۳۰ مهرماه با حضور دکتر حسینی امام جمعه شهرستان ساوه ودکتر عامری مدیر گروه پژوهشی مطالعات مقایسه ای فرهنگی پژوهشکده واساتید برجسته وآگاه برگزار نمود.

در این نشست دکتر حسینی بر تلاش مضاعف کارشناسان امور در حوزه مسائل فرهنگی تأکید نمودند. وبا تبیین مفهوم شناسی کسب وکار الکترونیکی به روشهای داد وستد اشاره کرده وکسب وکار الکترونیکی را یک فرایند نوین در شیوه معاملاتی دانستند ویکی از مهمترین دیدگاههایی که در این حوزه باید مد نظر قرار گیرد را اسلامی بودن آن بیان نمودند. وبر توسعه فرهنگ از فضای حقیقی به فضای مجازی تأکید نمودند.

دکتر عامری با تبیین دانش کسب وکار به سیاست گذاری دانشگاهیان به این امر مهم به منظور تقویت مهارتهای دانشجویان وبالا بردن تخصص در حوزه کسب وکار اشاره داشتند وبعنوان نمونه مدرسه اشتغال در واحد شهر قدس را مثال زدند.

آقای دکتر نیکوکار رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه با ابراز خرسندی از برگزاری چنین نشستهایی بر تداوم آن تأکید نمودد ودر این زمینه گفت: از فرهنگ تعاریف متعددی ارائه شده است که ایشان به تبیین واژه فرهنگ پرداخته وبیان نمودند که دستیابی به بازارهای جدید با سنجش و استعداد یابی ومهارت آموزی حاصل می گردد ومهمترین موضوع در حوزه کسب و کار الکترونیکی را ایجاد حس اعتماد وتقویت استعداد دانشجویان دانستند.

دکتر ساده دبیر نشست بیان کرد: کسب وکار الکترونیکی در حوزه فرهنگ از دو منظر دارای اهمیت می باشد اول نوعی کار آفرینی وثروت آفرینی در حوزه کسب وکار نوین است. که می تواند به توسعه اقتصادی کشور کمک کند. دوم در این نوع کسب وکار محصولات فرهنگی تولیدی عرضه شده می تواند با تولید محصولات فاخر فرهنگی مبتنی بر ارزشها ی اسلامی به ارتقای فضای فرهنگی جامعه نیز کمک نماید.

در این نشست دکتر امینی سابق مدیر گروه مدیریت و حجت نبوی از اساتید گروه صنایع نیز سخنانی بیان نمودند.

 

 


نظر شما :