شرایط وامهای صندوق جهت رفاه حال دانشجویان

۱۵ آذر ۱۳۹۷ | ۱۱:۴۵ کد : ۱۹۲۱ اخبار و اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۱۰۱۷

بسمه تعالی

شرایط وامهای صندوق جهت رفاه حال دانشجویان به شرح ذیل می باشد.

۱- معدل بالای ۱۲و۱۴ ومشروط نبودن بیش از ۲ ترم تحصیلی، که فقط باید در ابتدای هر ترم مراجعه نمایید ودر خارج از زمان مقرر وام شهریه پرداخت نخواهد شد.

۲- و امهای کوتاه مدت شهریه: بین ترم که ۴ ماهه تقسیط می شودوچنانچه اقساط از آخرین قسط بگذرد و مانده بدهکار داشته باشد شامل ۵/‏۲‬ % مزد دیرکرد میشود وجهت در یافت وام یک فقره چک همراه داشته باشید.

۳- و امهای میان مدت شهریه: که ۱۰ ماهه تقسیط می شود وچنانچه از آخرین قسط بگذرد ومانده بدهکار داشته باشدشامل ۵/‏۲‬ % کارمزد دیرکرد می شود. و جهت دریافت وام یک فقره چک همراه داشته باشید.

۴- و امهای بلند مدت شهریه: از محل بودجه ومنابع صندوق رفاه که مبلغ این وام برای دانشجویان مقاطع کاردانی وکارشناسی ۰۰۰/‏۰۰۰/‏۸‬ ریال (چک ضمانت ۰۰۰/‏۶۰۰/‏۹ ریال) ‬ وکارشناسی ارشد ۰۰۰/‏۰۰۰/‏۱۵‬ ریال (چک ضمانت ۰۰۰/‏۰۰۰/‏۱۸‬ ریال) ودکتری ۰۰۰/‏۰۰۰/‏۵۰ ریال‬ (چک ضمانت ۰۰۰/‏۰۰۰/‏۶۰‬ ریال) می باشد کارمزد این وام برای همه مقاطع ۵/‏۲‬ % می باشد وتعداد ۲۰ قسط تقسیط میشود. که به محض فارغ التحصیل شدن دانشجو قسط وام از ماه بعد از آن شروع می شود. برای دریافت این وام دانشجو بایستی از ترم دوم به بعد اقدام نماید ودر طول تحصیل یک بار پرداخت می شود.

 

مدارک لازم جهت در یافت وام بلند مدت بعد از فارغ التحصیلی: ضامن، کارمند رسمی دولت باشد.. نامه کسر از حقوق اداری معتبر. یک فقره چک معتبر از بانکهای تابعه بانک مرکزی. کپی شناسنامه ضامن. آخرینفیش حقوقی ضامن. قسمت تعهدنامه ضامن فرم وام مذکور بایستی توسط ضامن در صندوق رفاه امضاءشود وچنانچه حضور ضامن مقدور نباشد در حضور مسئول صندوق رفاه شهر محل سکونت دانشجو فرم وام را امضاء نموده ومسئول صندوق رفاه امضای ایشان را تایید نماید ویافرم در دفتر خانه اسناد رسمی امضا شود.

۵- و ام ازدواج دانشجویی: مبلغ وام ۰۰۰/‏۰۰۰/‏۱۵‬ ریال می باشد که فرم وام بایستی توسط ضامن ودر حضور صندوق رفاه امضاءشود. همراه داشتن یک فقره چک به مبلغ ۰۰۰/‏۰۰۰/‏۱۸‬ ریال وکپی شناسنامه وآخرین فیش حقوقی از ضامن الزامی است و به همراه داشتن کپی ۴ صفحه اول عقدنامه دانشجو همچنین از تاریخ عقد دانشجو یکسال نگذشته باشد و۲ ترم تحصیلی درس داشته باشد. اصل مدارک جهت کنترل وتطابق الزامی می باشد ومبلغ وام فوق به حساب شهریه دانشجو واریز خواهد شد.

۶- شرایط صدور چک برای دریافت وام: چک بدون تاریخ در وجه دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه. بابت ضمانت وتضمین وام ننویسید. چک از بانکهای تابعه بانک مرکزی می باشد چک طرح صیادی باشد. چک مخدوش ودارای پشت نویسی قابل قبول نمی باشد.


( ۷ )

نظر شما :