بدهی هفده میلیارد ریالی آموزشکده سما ساوه به بانک ملی تسویه شد

بدهی هفده میلیارد ریالی آموزشکده سما ساوه به بانک ملی تسویه شد

۲۰ شهریور ۱۳۹۸ | ۰۰:۰۰ کد : ۲۰۶۷ رویدادهای مهم
تعداد بازدید:۱۳۴
بدهی هفده میلیارد ریالی آموزشکده سما ساوه به بانک ملی تسویه شد

بدهی هفده میلیارد ریالی آموزشکده سما ساوه به بانک ملی تسویه شد

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی  ساوه گفت:بدهی هفده میلیارد ریالی آموزشکده سما ساوه که از سالهای قبل استمهال شده بود ودر سالهای گذشته واحد سما ساوه توان بازپرداخت اقساط آن را نداشت با پیگیری های به عمل آمده تسویه شد .
جواد نیکوکار گفت این بدهی سنگین که از سالهای قبل تلمبار شده بود ومعاونت سما قادر به باز پرداخت آن نبود با پیگیری شبانه روزی ومساعدت سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی تسویه گردید.
او گفت با پرداخت یک جای مابقی وام که مبلغ هفده میلیارد ریال بود کلیه جرایم ودیرکردهای این وام حدود چهار میلیارد ریال شامل بخشودگی گردید لذا مبلغ پرداختی به بانک ملی سیزده میلیارد ریال محاسبه گردید .
شایان ذکر است این اعتبار در سال 87 جهت ساختمان آموزشکده سما ساوه به مبلغ بیست میلیارد ریال از بانک ملی مرکزی دریافت گردیده بود که در شهریور ماه جاری تسویه گردید


نظر شما :