برنامه زمانبندی انتخاب واحد وحذف واضافه نیمسال دوم ۹۹-۹۸

۳۰ دی ۱۳۹۸ | ۰۸:۰۱ کد : ۲۱۹۶ اخبار و اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۱۶۴۴

برنامه زمانبندی انتخاب واحد نیمسال دوم 99-98 دانشکده ( فنی و مهندسی ، علوم انسانی , کشاورزی)

تاریخ

 

رشته (دانشکده فنی و مهندسی)

مقطع

تاریخ

رشته ( دانشکده علوم انسانی وکشاورزی)

مقطع

5/‏۱۱/‏۹8

مکانیک - سرامیک- متالورژی

کلیه مقاطع

98/11/5 تا

98/11/6

 کلیه رشته ها

کارشناسی ارشد و کاردانی علوم انسانی

6/‏۱۱/‏۹8

عمران- معماری- نقشه برداری

کلیه مقاطع

98/11/7  تا

98/11/8

حسابداری، مدیریت ،روانشناسی ، تربیت بدنی ،علوم تربیتی

کارشناسی( پیوسته و ناپیوسته)

7/‏۱۱/‏۹8

شیمی

کلیه مقاطع

98/11/9 تا

98/11/10

 

حقوق و کلیه رشته های دکترا

کارشناسی و دکترا

98/11/8 تا98/11/9

کامپیوتر- برق

کلیه مقاطع

98/11/9 تا 98/11/10

کلیه رشته ها ( کشاورزی)

کلیه مقاطع

 

98/11/10

صنایع

کلیه مقاطع

 

برنامه زمانبندی حذف و اضافه نیمسال دوم 99-98 دانشکده ( فنی و مهندسی ، علوم انسانی , کشاورزی)

تاریخ

 

رشته (دانشکده فنی و مهندسی)

مقطع

تاریخ

رشته ( دانشکده علوم انسانی وکشاورزی)

مقطع

۲۷/‏۱۱/‏۹8

صنایع

کلیه مقاطع

98/11/26 تا

98/11/27

 کلیه رشته ها

کارشناسی ارشد و کاردانی علوم انسانی

۲8/‏۱۱/‏۹8

کامپیوتر- مکانیک

کلیه مقاطع

98/11/28 تا

98/11/29

حسابداری، مدیریت ،روانشناسی ، تربیت بدنی ،علوم تربیتی

کارشناسی( پیوسته و ناپیوسته)

29/‏۱۱/‏۹8

شیمی – مواد – سرامیک

کلیه مقاطع

98/11/30 تا

98/12/1

 

حقوق کلیه رشته های دکترا

کارشناسی و دکتری

30/‏۱1/‏۹8

عمران – معماری – نقشه برداری

کلیه مقاطع

98/11/30 تا

98/12/1

 

کلیه رشته ها ( کشاورزی)

کلیه مقاطع

 

98/12/1

برق

کلیه مقاطع

 

تذکر مهم :

قبل از موعد انتخاب واحد ضروریست نسبت به تسویه حساب مالی اقدام نموده ودر ضمن هرگونه نواقص موجود در پروند ه آموزشی از جمله مدرک پایه و .... را برطرف نمایید تا در روز انتخاب واحد با مشکل مواجه نگردید.


( ۱۷ )

نظر شما :