رویدادهای مهم - آرشیو

اعلام اسامی برندگان مسابقات کتبی قرآن وعترت (ع) در بخش های دانشجویی و اساتید

برندگان نوزدهمین دوره مسابقات کتبی قرآن وعترت (ع) بخش دانشجویان احکام برادران ردیف نام ونام خانوادگی رشته تحصیلی شماره دانشجویی رتبه 1 احمدکشاورزی صنایع 920664132 اول 2 محمدعلی حاجی اربابی عمران 900410972 دوم 3 حمیدپورحسینی فرد پرستاری 920466090 سوم 4 حمیدنوری سلوط عمران 910184025 چهارم 5 غلامرضا حسین زاده حسابداری 910725660 پنجم احکام خواهران ردیف نام ونام خانوادگی رشته تحصیلی شماره دانشجویی رتبه 1 زهره نوحی شیمی 890460742 اول 2 شبنم خرم برق 900598199 دوم 3 مریم بابایی پرستاری 900411181 سوم 4 شکوه امیریان شیمی 900408410 چهارم 5 مریم لطفی حسابداری 922069049 پنجم زندگی پیامبراکرم(ص) ردیف نام ونام خانوادگی رشته تحصیلی شماره دانشجویی رتبه 1 زهرا آبیار کامپیوتر 890458837 اول 2 سیما زیرکی مدیریت دولتی 890461056 دوم 3 معصومه قربانی حسابداری 921830310 سوم 4 مرضیه قهرمانی مدیریت دولتی 900411188 چهارم 5 صادق دباخ الکتروتکنیک 911844264 پنجم تفسیرقرآن کریم ردیف نام ونام خانوادگی رشته تحصیلی شماره دانشجویی رتبه 1 محمدرضا یزدی عمران 911128708 اول 2 سمانه ذاقلی پور پرستاری 920401632 دوم 3 ابوالقاسم خمسلو مدیریت آموزشی 920221583 سوم 4 زهره علی زاده پرستاری 920352158 چهارم 5 رضا حسینی عمران 900411138 پنجم زندگانی چهارده معصوم (ع) ردیف نام ونام خانوادگی رشته تحصیلی شماره دانشجویی رتبه 1 سیدابوالفضل فاتحی مکانیک 910323262 اول 2 محمدتقی نادی برق 880472887 دوم 3 مصطفی اشکبوس مواد 901228288 سوم 4 زهره عصاری بیدگلی روانشناسی تربیتی 920127613 چهارم 5 طاهره رضائیان حسابداری 910725787 پنجم ترجمه قرآن به زبان انگلیسی ردیف نام ونام خانوادگی رشته تحصیلی شماره دانشجویی رتبه 1 علی ساجدی مکانیک 910241475 اول 2 علیرضا فرجامی گیلوانی کامپیوتر 900509939 دوم 3 عرفان کوچکی صنایع 900613838 سوم 4 پرستو علیزاده پرستاری 900451949 چهارم 5 زهرا نعمتی برق 890459236 پنجم ترجمه فارسی قرآن کریم ردیف نام ونام خانوادگی رشته تحصیلی شماره دانشجویی رتبه 1 سام الدین رحیمی برق 90116100056 اول 2 افسانه صالحی مهر پرستاری 900411150 دوم 3 شاهین معصوم سقطیان برق 890459443 سوم 4 الناز میرمحمدی سرامیک 890460216 چهارم 5 شهاب نجفی شیمی 922015303 پنجم نماز ردیف نام ونام خانوادگی رشته تحصیلی شماره دانشجویی رتبه 1 سهیلا ندرلو کامپیوتر 900408482 اول 2 محمدصفری شمس آبادی مکانیک 890459729 دوم 3 غزاله نعمتی حسابداری 910725421 سوم 4 زهرا کربلایی کامپیوتر 900319411 چهارم 5 محمدسمیعی حسابداری 9009361495 پنجم آشنایی با مفاهیم نهج البلاغه ردیف نام ونام خانوادگی رشته تحصیلی شماره دانشجویی رتبه 1 امیرنصیری فر عمران 922062639 اول 2 ستاره آخوندی کامپیوتر 9202001356 دوم 3 مرتضی قاسمی کامپیوتر 920214270 سوم 4 رضا مقیمی عمران 9201986447 چهارم 5 سیدنورالدین لاری الکترونیک 870501556 پنجم حفظ وترجمه ادعیه وزیارات ردیف نام ونام خانوادگی رشته تحصیلی شماره دانشجویی رتبه 1 گلاره بینش برق 900983915 اول 2 بیتا صادقی کامپیوتر 920269098 دوم 3 لیلا علی مدد حسابداری 910725760 سوم 4 اله السادات شاهرخ تربیت بدنی 89180100002 چهارم 5 شکوفه راستگو حسابداری 890792363 پنجم کانون قرآن وعترت (ع) دانشگاه آزاداسلامی واحدساوه

ادامه مطلب