رویدادهای مهم - آرشیو

آگهی فراخوان شناسایی مشاور

آگهی فراخوان شناسایی مشاور دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه در نظر دارد جهت تهیه طرح کسب و کار شهرک فناوری آزاد (شفا) و مجتمع صنفی و خدماتی سایت خود بر اساس طرح مصوب از مشاوران توانمند و ذیصلاح بهره گیرد.

ادامه مطلب