پرداخت شهریه و امور وام

روش پرداخت شهریه:

 

پرداخت وجه از طریق سامانه الکترونیکی سداد
 


مراجعه به وب سایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه به آدرس: www.iau-saveh.ac.ir و ورود به سامانه جامع آموزشی با استفاده از شماره دانشجویی و سپس انتخاب گزینه ثبت نام اینترنتی و انتخاب گزینه پرداخت شهریه به صورت الکترونیکی ، در این حالت کل وجه ثبت نام دانشجو بصورت علی الحساب با مانده بدهی آن از نیمسال قبل مشخص می‌شود. گزینه ورود به پرداخت اینترنتی سداد را انتخاب کرده و شماره کارت ۱۶ رقمی و شماره رمز (دوم) و شماره CVV2 وارد نمائید در اینصورت اگر عملیات موفق آمیز باشد و دانشجو در حساب خود به اندازه شهریه اعلام شده موجودی داشته باشد انتقال وجه انجام می‌شود و پیغام های آن در صفحه ظاهر خواهد شد.
از سایت سداد خارج شده و به صفحه ثبت نام برگردید تا مراحل ثبت نام تکمیل گردد. این پورسه الزامی است و در صورتیکه مستقیماً از صفحه بانک بدون برگشت به صفحه دانشگاه خارج شوید اسناد مالی پرداخت شما ثبت نخواهد شد.
 دانشجویانی که موارد خاصی در ثبت نام مالی و پرداخت شهریه دارند مثل وام و یا تقسیط بایستی به صندوق رفاه دانشگاه مراجعه حضوری نمایند.
 

پرداخت وام شهریه به دانشجویان

 

معرفی وام های دانشجویی:

وام شهریه کوتاه مدت: که باز پرداخت آن در طول یک ترم تحصیلی می باشد. جهت دریافت این وام تنها ارائه یک فقره چک معتبر طرح صیاد کافی می باشد.

وام شهریه میان مدت: بازپرداخت در طول ۱۰ ماه میباشد.جهت دریافت این وام تنها ارائه یک فقره چک معتبر طرح صیاد کافی می باشد.

وام شهریه بلند مدت: باز پرداخت بعد از فراغت از تحصیل: این وام ها معمولاً از طریق بودجه هایی است که به صندوق رفاه تخصیص میدهند قابل پرداخت می باشد و یک نفر کارمند با نامه کسر از حقوق از اداره مربوطه می بایستی باز پرداخت اقساط را ضمانت نماید. لازم به ذکر است به محض فزاغت از تحصیل، بازپرداخت این وام طی اقساط ۲۰ ماهه اغاز می گردد.

وام شهریه وزارت علوم: باز پرداخت بعد از فراغت از تحصیل می باشد. وام گیرنده پس از دریافت فرم وام از صندوق رفاه به همراه یک ضامن کارمند دولتی به دفترخانه اسناد رسمی مراجعه و پس از ثبت تعهد فرم مربوطه را به دانشگاه تحویل نماید.

شرایط عمومی وام گیرنده: نداشتن بیش از یک ترم مشروطی در طول تحصیل – در صورت دو ترم مشروطی به شرطی که معدل کل بالای ۱۲ باشد وام پرداخت می گردد.

ثبت نام در حد اقل ۱۲ واحد درسی برای دانشجویان کاردانی – کارشناسی و هشت واحد درسی برای دانشجویان کارشناسی ارشد - تائید اخلاق رفتار توسط معاونت دانشجویی

مبلغ وام برای دانشجویان کارشناسی ۵۰% کل شهریه ترم

مبلغ وام برای دانشجویان کاردانی ۶۰% کل شهریه ترم

مبلغ وام برای دانشجویان ارشد ۴۰% کل شهریه ترم

 

شرایط صدور چک برای دریافت وام شهریه

چک در وجه دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، بدون تاریخ، بابت ضمانت وتضمین وام ننویسد.
چک از بانکهای تابعه بانک مرکزی وطرح صیادی باشد.
مبلغ چک ۱۲۰% مبلغ وام می باشد.
چک مخدوش نباشد، خط خوردگی ویا پشت نویسی نداشته باشد.
چک بایستی از سری جدید چک های بانکی تحت عنوان سامانه چک جام صیادباشد.

 

مراحل دریافت وام:

پس از انتخاب واحد و مشخص شدن مبلغ شهریه دانشجو به صندوق رفاه جهت دریافت فرم وام مراجعه می نماید و صندوق رفاه پس از کنترل بدهی در صورت بدهی نداشتن فرم وام شهریه به دانشجو تحویل می گرددو دانشجو پس از تکمیل فرم و تائید آموزش و امور دانشجویی دانشگاه و آموزش – عدم مشروطی بیش از یک ترم) (‌امور دانشجویی – نداشتن مسئله اخلاقی و انضباطی) ضمائم مربوطه به ضمانت وام – وام به حساب شهریه دانشجو واریز می گردد و دانشجو می بایستی در سر رسیدهای مشخص شده توسط صندوق رفاه که طی برگه ای به عنوان نحوه واریز اقساط در اختیار دانشجو قرار می گیرد نسبت به پرداخت اقساط اقدام نماید.

نکته: از نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۷ ارائه چک های طرح جامع صیاد الزامی و ضروری می باشد.