مزایده فروش خودرو

بسمه تعالی

دانشگاه آزاد اسلامی واحدساوه در نظر دارد تعدادی از خودرو ها وموتور سیکلت وتراکتور مازاد برنیاز خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت دانشگاه مراجعه ویا با شماره تلفن ۰۸۶۴۲۴۳۳۰۴۱ تماس حاصل فرمایید.

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه