تجدید مناقصه تعمیر و نگهداری سال ۹۸

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه در نظر دارد تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی و برقی کلیّه ساختمانهای خود را ازطریق مناقصه عمومی به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیّه واجدین شرایط دعوت بعمل می آید، حداکثر یک هفته پس از چاپ آگهی، ضمن هماهنگی تلفنی، ارائه اصل فیش بانکی به مبلغ ۳۰۰،۰۰۰ ریال، به حساب سیبا شماره ۰۱۰۸۲۹۳۴۵۳۰۰۴ بانک ملی ایران در وجه دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس ذیل مراجعه نمایند. ضمناً زمان عودت اسناد مناقصه ده روز کاری پس از اتمام زمان توزیع اسناد مناقصه خواهد بود.

آدرس: ساوه بلوار شهید بهشتی- پل شهید چمران -کیلومتر ۴ جادّه نورعلی بیک شهرک دانشگاهی خاتم الانبیاء - حوزه معاونت عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه - تلفن تماس: ۴۲۴۳۳۰۲۰ - ۰۸۶

ضمناً دانشگاه در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات کاملاً مختار بوده و هزینه درج آگهی بر عهده نفر برنده مناقصه می باشد.