معاونت دانشجویی

» اهم وظایف و اختیارات

در راستای نیل به اهداف عالیه و ایجاد فضایی آرام برای دانشجویان گرامی و آرامش خاطری برای خانواده ها در این حوزه کلیه همکاران سعی خود را بکار گرفته اند که با تلاشی دو چندان در هر چه بهتر نمودن فضای موجود اقدام نمایند.