تقویم آموزشی

قابل توجه کلیه دانشجویان محترم

برنامه زمانبندی دانشکده فنی و مهندسی

برنامه زمانبندی دانشکده کشاورزی

برنامه زمانبندی دانشکده علوم انسانی

برنامه زمانبندی دانشکده پرستاری

شروع کلاس ها:مراحل انتخاب واحد نیمسال تابستان ۹۶-۹۵


تسویه بدهی گذشته و واریز شهریه علی الحساب نیمسال تابستان ۹۶-۹۵

پرداخت شهریه ۴۸ ساعت قبل از انتخاب واحد از طریق سامانه امور مالی - پرداخت شهریه الکترونیکی (تمامی کارتهای عضو شتاب از طریق این درگاه پرداخت خود را انجام دهند)

میزان شهریه علی الحساب:

۱- کاردانی مبلغ ۲ میلیون ریال

۲- کارشناسی مبلغ ۴ میلیون ریال

این مبالغ بصورت علی الحساب برای نیمسال تابستان ۹۶-۹۵ می باشد. و مبلغ قطعی بعد از ثبت دروس تابستان محاسبه می شود.

امکان دریافت وام تحصیلی از طریق صندوق رفاه دانشجویی دانشگاه فراهم می باشد.

روش های پرداخت شهریه:

۱- روش پرداخت الکترونیکی: از طریق وب سایت دانشگاه با کارت های عضو شتاب (در صورت پرداخت با این روش مبلغ واریزی بصورت online به حساب شما منظور خواهد شد.)

۲- روش پرداخت غیر الکترونیکی: مراجعه به شعب بانک ملی در سراسر کشور و واریز شهریه به حسابهای مشخص شده بدون نیاز حضوری در واحد

۳- پرداخت اقساط وام صندوق رفاه فقط از طریق مراجعه حضوری به بانک امکان پذیر می باشد.

 

شماره حساب امور شهریه:

۱- حساب سیبا بانک ملی به شماره ۰۱۰۳۵۰۸۵۰۷۰۰۳

شماره حساب صندوق رفاه (جهت واریز اقساط):

۱- حساب سیبا بانک ملی به شماره ۰۱۰۵۶۵۲۳۵۳۰۰۶
 

تذکر ۱: در روش پرداخت غیر الکترونیکی شهریه و اقساط صندوق رفاه، واریز مبلغ حداقل ۴۸ ساعت قبل از برنامه زمانبندی انتخاب واحد همراه با نوشتن کد شناسه ( Digit ) الزامی می باشد.

تذکر ۲: در هر روش واریز شهریه و اقساط صندوق رفاه، نیاز به مراجعه حضوری دانشجو به دانشگاه نمی باشد.

تذکر ۳: در واریز شهریه و یا اقساط صندوق رفاه دقت لازم را برای درج صحیح شماره حساب به عمل آورید. مسئولیت هرگونه اشتباهی در درج جابجا شماره حساب متوجه خود دانشجو می باشد.

تذکر ۴: در انتخاب واحدهای ارائه شده دقت کامل صورت پذیرد، مسئولیت اخذ واحد غیر مجاز به عهده دانشجو می باشد.

 

اداره آموزش