سلف سرویس

» سلف سرویس

در ادامه خدمات رسانی هر چه بهتر به دانشجویان محترم ، حوزه معاونت دانشجویی ظرفیت سلف سرویس خود را از ۱۵۰۰ نفر به بیش از ۳۰۰۰ نفر رسانده است. سلف سرویس جدید شامل سلف برادران ، سلف خواهران و سلف اساتید و کارکنان می باشد.

از روز شنبه مورخ 13/8/1391، امکان رزرو غذای هفتگی ( هفته بعد) فقط از روز شنبه تا پایان روز سه شنبه همان هفته امکان پذیر می باشد.