کسب مقام پژوهشگر برتر در حوزه علوم انسانی دانشگاههای استان مرکزی توسط استادمحترم آقای دکتر محمد داودی

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ | ۱۴:۱۹ مقامهای پژوهشی
تعداد بازدید:۲۱۷۶
کسب مقام پژوهشگر برتر در حوزه علوم انسانی دانشگاههای استان مرکزی توسط استادمحترم آقای دکتر محمد داودی

به مناسبت هفته پژوهش پژوهشگران برتر در گروههای مختلف براساس امتیاز کسب شده انتخاب می شوند. که در حوزه علوم انسانی جناب آقای دکتر محمد داودی توانستند عنوان پژوهشگر برتر سال ۱۳۹۷ را در بین دانشگاههای استان مرکزی (آزاد وسراسری) کسب نمایند. این موفقیت را به ایشان وجامعه دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه تبریک عرض می نماییم.