کسب مقام مجله برتر استان مرکزی توسط مجله فیزیولوژی گیاهی

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ | ۱۴:۲۱ مقامهای پژوهشی
تعداد بازدید:۱۷۹۷
کسب مقام مجله برتر استان مرکزی توسط مجله فیزیولوژی گیاهی

کسب مقام مجله برتر استان مرکزی در بین مجلات دانشگاههای آزاد وسراسری استان، توسط مجله فیزیولوژی گیاهی به سردبیری استاد محترم سرکار خانم دکتر فرزامی سپهر.

مجله فیزیولوژی گیاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه با دارا بودن رتبه علمی -پژوهشی از وزارت علوم وداشتن نمایه بین المللی SCOPuS، توانست مقام مجله برتر استان مرکزی سال ۱۳۹۷ رادر بین تمامی مجلات دانشگاههای آزاد وسراسری استان کسب نماید.

ضمن تبریک به دانشگاهیان واحد ساوه وعوامل این مجله، از سر دبیر محترم مجله خانم دکتر فرزامی سپهر ومدیر داخلی وهیأت تحریریه مجله کمال تقدیر تشکر را داریم.