کسب مقام اول کشوری توسط دانشجوی واحد ساوه آقای محمدرضا سعادتی در بیست و سومین دوره جشنواره هنر و ادبیات دینی دانشگاه آزاداسلامی در رشته خوشنویسی

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ | ۱۵:۱۰ فرهنگی
تعداد بازدید:۳۶۶۳
کسب مقام اول کشوری توسط دانشجوی واحد ساوه آقای محمدرضا سعادتی در بیست و سومین دوره جشنواره هنر و ادبیات دینی دانشگاه آزاداسلامی در رشته خوشنویسی

کسب مقام اول کشوری توسط دانشجو آقای محمدرضا سعادتی در بیست و سومین دوره جشنواره هنر و ادبیات دینی دانشگاه آزاداسلامی در رشته خوشنویسی (خط ثلث) را به ریاست، معاونین، اساتید، همکاران ودانشجویان واحد ساوه تبریک عرض می نمائیم. شایان ذکراست اختتامیه جشنواره درتاریخ چهارشنبه ۱/۱۲/۹۷ در دانشگاه آزاداسلامی واحد کرمان برگزار گردید.

‌‌‌‌‌‌