کسب مقام قهرمانی تیم فوتسال دانشجویان پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

۰۵ شهریور ۱۳۹۸ | ۰۹:۰۱ ورزشی
تعداد بازدید:۲۱۷۷
کسب مقام قهرمانی تیم فوتسال دانشجویان پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

کسب مقام قهرمانی دانشجویان پسر در مسابقات دسته اول کشور در سال 1397