اعضای هیات علمی دانشکده‌ی «علوم انسانی»

تربیت بدنی

مجتبی ایزدی

مجتبی ایزدی

استادیار

دریافت رزومه
حمیدرضا ثمری خلج

حمیدرضا ثمری خلج

مربی

دریافت رزومه
خاطره جماعت

خاطره جماعت

استادیار

دریافت رزومه
داوود خورشیدی

داوود خورشیدی

استادیار

دریافت رزومه
مونا رضایی

مونا رضایی

استادیار

فاطمه کیانی

فاطمه کیانی

استادیار

حسابداری

علی احتشام

علی احتشام

مربی

پروین صدری

پروین صدری

استادیار

دریافت رزومه
رقیه طالبی

رقیه طالبی

مربی

دریافت رزومه
وحیده طبیبی راد

وحیده طبیبی راد

مربی

دریافت رزومه

حقوق

محمود حبیبی تبار

محمود حبیبی تبار

مربی

روان شناسی

اذر پاکدامن ساوجی

اذر پاکدامن ساوجی

استادیار

دریافت رزومه
فاطمه شاطریان محمدی

فاطمه شاطریان محمدی

استادیار

دریافت رزومه
ازاده فرقدانی

ازاده فرقدانی

استادیار

دریافت رزومه
هومن نامور

هومن نامور

استادیار

دریافت رزومه
بهشته نیوشا

بهشته نیوشا

دانشیار

دریافت رزومه

زبان و ادبیات انگلیسی

منصوره اکبری نوری

منصوره اکبری نوری

مربی

سعید الیاسی بروجنی

سعید الیاسی بروجنی

مربی

فریبا پورابوالفتح هشترودی

فریبا پورابوالفتح هشترودی

مربی

دریافت رزومه
مهدی  قاسمی

مهدی قاسمی

مربی

دریافت رزومه
محمدرضا مسرور

محمدرضا مسرور

مربی

دریافت رزومه

زبان و ادبیات فارسی

رحیم طاهر

رحیم طاهر

استادیار

دریافت رزومه
منیژه فلاحی

منیژه فلاحی

استادیار

رضا فهیمی

رضا فهیمی

استادیار

علوم انسانی

زینب سنجانی

زینب سنجانی

استادیار

دریافت رزومه
علی نعیمی

علی نعیمی

استادیار

اعظم یوسفی

اعظم یوسفی

استادیار

فرهنگ و معارف اسلامی

علی امامی فر

علی امامی فر

مربی

دریافت رزومه
سیدحسین تقوی

سیدحسین تقوی

استادیار

دریافت رزومه
حسین حبیبی تبار

حسین حبیبی تبار

استادیار

دریافت رزومه
حسن قربان نیا

حسن قربان نیا

مربی

محمود قیوم زاده

محمود قیوم زاده

استاد

دریافت رزومه
محمدرضا مسعودزاده

محمدرضا مسعودزاده

مربی

دریافت رزومه
سیدمحمد نوراللهی

سیدمحمد نوراللهی

مربی

مدیریت

علیرضا افشارنژاد

علیرضا افشارنژاد

استادیار

دریافت رزومه
غلامرضا امجدی

غلامرضا امجدی

مربی

دریافت رزومه
زین العابدین امینی سابق

زین العابدین امینی سابق

استادیار

سیروس تدبیری

سیروس تدبیری

استادیار

دریافت رزومه
احسان ساده

احسان ساده

استادیار

علیرضا شریفی

علیرضا شریفی

مربی

رضا شفیع زاده

رضا شفیع زاده

استادیار

غلامرضا عزیزی

غلامرضا عزیزی

مربی

مریم مجیدی

مریم مجیدی

استادیار

مدیریت آموزشی

بابک اسمعیلی

بابک اسمعیلی

مربی

امیرحسین محمدداودی

امیرحسین محمدداودی

دانشیار

دریافت رزومه
اعظم نیکوکار

اعظم نیکوکار

استادیار

دریافت رزومه