اعضای هیات علمی دانشکده‌ی «کشاورزی»

گروه های آموزشی دانشکده‌ی «کشاورزی»

دامپزشکی

مهدی پرویز

مهدی پرویز

مربی

جعفر یدی

جعفر یدی

استادیار

زیست شناسی

انوش اقدامی کورکابیجاری

انوش اقدامی کورکابیجاری

استادیار

کیومرث امینی

کیومرث امینی

دانشیار

دریافت رزومه
بابک دلنواز هاشملویان

بابک دلنواز هاشملویان

دانشیار

عذرا عطاایی عظیمی

عذرا عطاایی عظیمی

دانشیار

مژگان فرزامی سپهر

مژگان فرزامی سپهر

دانشیار

دریافت رزومه
زینب محمدزاده

زینب محمدزاده

استادیار

غلامعلی مرادلی

غلامعلی مرادلی

استادیار

کشاورزی

جواد نصر

جواد نصر

دانشیار

عباس هانی

عباس هانی

استادیار

مرتضی یوسفی

مرتضی یوسفی

استادیار

مجتبی یوسفی راد

مجتبی یوسفی راد

استادیار