رشته ها

دانشكدهرشتهمقطعمدیرگروهکارشناس آموزشتلفن تماس fileName
علوم انسانیآموزش زبان انگلیسیکاردانی ناپیوستهزهرا قادری
علوم انسانیآموزش زبان انگلیسیکارشناسی ارشدپروین صادقی42433038
علوم انسانیآموزش زبان دینی و عربیکاردانی ناپیوستهزهرا قادری
فنی و مهندسیالکتروتکنیککاردانی پیوستهدکتر رستگارفاطمیلیلا خادم زادهkardanielektroteknik.pdf
فنی و مهندسیالکترونیک -برق صنعتیکاردانی پیوستهدکتر رستگارفاطمیلیلا خادم زاده
کشاورزیامور دامیکاردانی پیوستهدکتر یوسفی راداصغر آمینون42433004
کشاورزیامور زراعی و باغیکاردانی پیوستهدکتر یوسفی راداصغر آمینون42433004omorzeraei.pdf
فنی و مهندسیبرق - الکترونیککاردانی پیوستهدکتر رستگارفاطمیلیلا خادم زادهkardanielektronic.pdf
علوم انسانیتربیت دبیر بدنی وعلوم ورزشیکارشناسی ناپیوستهزهرا قادری
فنی و مهندسیتربیت معلم آموزش ریاضیکاردانی ناپیوسته__
نمایش 1 تا 10 مورد از کل 137 مورد.