شماره تلفنهای مستقیم

مسئولقسمتشماره
حجة الاسلام و المسلمین مجیدحیدریمعاونت دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری42433016
آقای جوکارخوابگاه پسران42433031
آقای غفاریامور پایان نامه فنی42433316
خانم عیوضیبیمه مازاددرمان42433037
خانم صادقی فردامور پایان نامه ها42433032
آقای کاشیامتحانات و ثبت نمرات42433035
آقای غلامیترابری و حمل ونقل42433039
آقای هاشمیتدارکات42433041
آقای رضائیرستوران42433005
آقای واثقیگروه معارف اسلامی42433006
نمایش 41 تا 50 مورد از کل 68 مورد.