نشست الکترونیکی کرسی علمی ترویجی با موضوع شکل و نقش باورها در دوران پسا کرونا

۱۷ دی ۱۳۹۹ | ۰۹:۰۴ کد : ۲۴۶۷ رویدادهای مهم
تعداد بازدید:۱۳۲
نشست الکترونیکی کرسی علمی ترویجی با موضوع شکل و نقش باورها در دوران پسا کرونا

                 

             

 به لطف الهی و همت مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، کرسی نظریه پردازی در تاریخ 99/9/23با حضور جناب آقای دکتر حجت نبوتی، معاونت فرهنگی و دانشجویی و همچنین مدیر جلسه؛ جناب آقای دکترمرادی، مدیر پژوهش و جناب آقای دکتر داودی به عنوان ناقد کرسی و اساتید و هیئت علمی برگزار گردید.

در ابتدا پس از تلاوت آیاتی چند از قرآن کریم این کرسی در سه بخش ارائه شد:

 

          

1-جناب آقای دکتر نبوتی در ابتدا به اهمیت کرسی های نظریه پردازی علی الخصوص در حوزه علوم انسانی پرداختند وضمن معرفی آقای دکتر هومن نامور به عنوان نظریه پرداز، ایشان را دعوت به ارائه مباحث خود نمودند.

2-در بخش دوم، جناب آقای دکتر هومن نامور با مباحثی که سرفصل آنها به عنوان اهم مفاهیم در ذیل آمده است، بهنقش بسیار مهم باور در فضای کنونی جهان اشاره داشتند و باور در دنیای کرونایی و پساکرونایی را تشریح نمودند.

سرفصل مباحث جلسه

همه ما بیش از حد کنترل شدن را تجربه کرده ایم

با خودتان تکرار کنید

باور

باورهای منطقی

1-انعطاف پذیر / غیرافراطی

2-منطبق با واقعیت

3- پیامدهای شناختی / رفتاری / هیجانی کارآمد

4- برای اهداف مفید 

انواع باورهای منطقی

باورهای غیرمنطقی (هسته اصلی مشکلات روانشناختی )

باورهای غیرمنطقی

انواع باید

1-باید توصیه ای » شما باید این کتاب را بخوانید «

2- باید پیش بینی کننده  » من باید به موقع به پرواز برسم «

3- باید ایده آل  » مردم نباید آشغال بریزند «

4-باید تجربی  » طبق قانون جاذبه وقتی از روی نردبان پایتان را برمی دارید باید بیفتید «

5- باید ترجیحی » همه باید سالگرد ازدواج مان را به یاد داشته باشیم «

6-باید / حتما شرطی  » باید کمتر غذا بخورم تا لاغر شوم «

7- باید مطلق  » من مطلقا باید طلاق بگیرم «

باورهای نامعقول در رفتاردرمانی عقلانی هیجانی

باور نامعقول آمیخته با بایداندیشی

کمک به مراجعان برای پی بردن به رابطه باورها، احساسات و اعمال

زیر سؤال بردن

رویکرد سقراطی

رویدادهای فعال کننده یا گرفتاری ها ( A )

باورهای نامعقول( IB ها)

پیامدها ( C )

زیر سوال بردن باورهای نامعقول( D )

فلسفه های جدید موثر ( E )

هیجانات و رفتارهای موثر ( E )

سه بخش اصلی زیر سؤال بردن

نگرش، واقعیت، ارزش، باور، علاقه

نگرش ها تعیین کننده رفتارها

نگرش ها

سه ویژگی نگرش ها

حکومت بایدها

سالم ترین نوع تفکر، عاقلانه اندیشی است

بنابراین؛

• بایدهایت را پیدا کن و به ترجیح و آرزو تبدیل کن.

«باید گذاری »برای دیگران و خودمان را متوقف کنیم و تا حد امکان از »باید اندیشی« اجتناب ورزیم

• و تصمیم گرفته ام از این پس مسئول زندگی دیگران نباشم. می خواهم بگذارم خودشان تصمیم بگیرند که چه کاری

را باید یا نباید انجام دهند.

• با کمک خواستن از دیگران، سپردن مسئولیت ها به دیگران و استفاده از استعدادهای دیگران می توانید به کارهای

مهمتری بپردازید و کیفیت زندگی تان را بالا ببرید.

•  به جای آنکه توقع داشته باشید کارها به طور»کامل « انجام گیرند؛توقع داشته باشید کارها »خوب «انجام شوند.

تنش ها و اضطراب هایش کم شد.

• اولویت بندی کن؛ مسئولیت هایت را متعادل کن؛

• . کارهایی را که دوست داری و می توانی آنها را انجام بدهی انجام بده و بقیه کارها را به دیگران محول کن

پس از آن جناب آقای دکتر نبوتی فرصت را به جناب آقای دکتر داودی دادند، وایشان در تایید و تکمیل مطالب گفته شده درجلسه به نقش مهم خانواده در فضای کرونایی اشاره کردند به دنیای اطلاعاتی و نقش آن در تنظیم نقش های خانوادگیاشارات تکمیلی داشتند. ناقد محترم به نکاتی اشاره کردند که بخشی از آن نکات تکمله فرمایشات دکتر نامور بود بخشی از آنتایید و جذابیت این نظریه برای تمام اقشار مردم الزام عمل به این شیوه تفکر نوین بود اشاره کردند.

و در نهایت، جناب آقای دکتر نبوتی به عنوان حسن ختام به اعضای هیئت علمی حاضر نوید برنامه های بیشتر و به همینشکل تخصصی و حتی عمومی را دادند.و در انتها جلسه با ذکر صلواتی به اتمام رسید.

    

 

     


نظر شما :