جلسه تبیین جایگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه در طرح آمایش استان مرکزی

۰۳ تیر ۱۴۰۰ | ۲۰:۴۹ کد : ۲۷۱۰ رویدادهای مهم
تعداد بازدید:۲۲۴
جلسه تبیین جایگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه در طرح آمایش استان مرکزی
این نشست  در ادامه جلسات روزهای گذشته در سالن جلسات حوزه ریاست برگزار گردید.
این جلسه با حضور معاونین، مدیران و کارشناسان واحد در روز پنجشنبه سوم تیرماه برگزار گردید.
در این نشست که به تبیین جایگاه واحد دانشگاهی ساوه در طرح ماموریت گرایی آمایش محور استان مرکزی پرداخت. حوزه های مختلف دانشگاه  امکانات و ظرفیت‌های موجود خود را درقالب جداول آماری اعلام کردند این جلسه از ساعت 9صبح تا ساعت 15 به طول انجامید.

نظر شما :