برداشت دانه های روغنی گلرنگ در واحد ساوه

۲۴ تیر ۱۴۰۰ | ۱۷:۲۰ کد : ۲۷۴۰ رویدادهای مهم
تعداد بازدید:۱۱۷
برداشت دانه های روغنی گلرنگ در واحد ساوه


  به گزارش روابط عمومی واحد ساوه، کار برداشت دانه های روغنی از چهار هکتار سطح زیر کشت گلرنگ در مزرعه پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه به پایان رسید.
 دانه های روغنی گلرنگ در راستای کاهش واردات نهادهای روغن خوراکی کشت می شود این گیاه استراتژیک برای اولین بار در واحد ساوه به زیر کشت رفته است .

                         

                         

                         

               

               

              


نظر شما :