مزایده دستگاه تراش

متن آگهی:

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه در نظر دارد تعدادی ازدستگاههای تراش و فرز و دریل رادیال و اسپارک و پرس هیدرولیک و ضربه ای مازاد برنیاز خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند لذا متقا ضیان شرکت در مزایده می توانند با واریز و ارایه فیش بانکی به مبلغ ۳۰۰,۰۰۰ ریال بدون استرداد وجه خرید اسناد مزایده به حساب شماره ۰۱۰۸۲۹۳۴۵۳۰۰۴ به نام دانشگاه ازاد اسلامی واحد ساوه اقدام نمایندوازتاریخ درج اگهی به مدت. ۷ روز کاری جهت دریافت وعودت اسناد مزایده به دانشگاه مراجعه نمایند و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت دانشگاه مراجعه یا با شماره تلفن ۰۸۶۴۲۴۳۳۰۴۱ تماس حاصل فرمایید.

 

جهت دریافت فرم مربوطه کلیک نمایید.