خوابگاه ها

» خوابگاه ها

بخش خوابگاه دانشجویی در دو قسمت خواهران و برادران سعی در ایجاد فضای امن و راحت جهت رفاه حال دانشجویان می باشد.

نحوه ثبت نام:

۱- مراجعه به امور دانشجویی (خواهران و برادران) جهت دریافت فرم پیش ثبت نام

۲- مراجعه به امور دانشجویی بعد از جلسه توجیهی جهت اطلاع از وضعیت ثبت نام خوابگاه

۳- در صورت موافقت با ثبت نام در خوابگاه، دریافت فیش از امور دانشجویی

۴- ارائه فیش واریزی و مدارک لازم (۲ قطعه عکس، یک برگ تصویر شناسنامه) به مسئولین مربوطه

۵- دریافت کارت خوابگاه از امور دانشجویی

توجه اولویت ثبت نام خوابگاه با دانشجویانی می باشد که از راههای دور جهت ثبت نام مراجعه می نمایند.

 

خوابگاه خواهران:

خوابگاه خواهران شامل سه خوابگاه می باشد که هر سه در مالکیت دانشگاه می باشد و با زیربنای ۵۰۱۷ مترمربع امکان اسکان دانشجویان در یک نیمسال در خوابگاه دائم حدود ۴۸۲ نفر و خوابگاه میهمان در هر شب ۱۲۰ نفر می باشد.

 

خوابگاه برادران:

خوابگاه برادران شامل سه خوابگاه می باشد که هر سه به صورت استیجاری می باشد و با زیربنای ۳۶۲۰ مترمربع امکان اسکان ۴۰۲ نفر را دارا می باشد.

‌‌‌‌‌‌‌