امور مشمولین

مقررات وظیفه عمومی جهت ثبت نام در دانشگاه

 

براساس اعلام رسمی سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، داوطلبان در مرحله پذیرش دانشجوی بدون آزمون، لازم است یکی ازشرایط مشروحه ذیل را دارا بوده و کد مربوطه را درفرم تقاضانامه ثبت نام اینترنتی درج نمایند.

1 -  داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم هوشمند.

2 -  داشتن برگ معافیت موقت بدون غیبت (پزشکی، کفالت و سایر ...) در مدت اعتبار آن مشروط به این که از تاریخ اخذ مدرک دیپلم یا پیش دانشگاهی تا زمان پذیرش در دانشگاه بیش از یک سال سپری نشده باشد.

3 -  دانش آموزان دوره دیپلم یا پیش دانشگاهی که به صورت حضوری، مشغول به تحصیل بوده اند که از تاریخ فراغت آنها بیش از یکسال نگذشته باشد.

4 -  دانش آموزانی که قبل از سن مشمولیت ( 18سالگی تمام) موفق به اخذ مدرک پیش دانشگاهی به صورت حضوری یا غیر حضوری شده باشند به شرط نداشتن غیبت و سپری نشدن بیش از شش ماه از تاریخ اخذ مدرک پیش دانشگاهی.

توضیح : دانش آموزانی که قبل از سن مشمولیت موفق به اخذ مدرک پیش دانشگاهی می شوند چنانچه حداکثر تا شش ماه پس از رسیدن به سن مشمولیت ( 18 سالگی تمام ) وارد دانشگاه شوند مجاز به ادامه تحصیل می باشند در غیر این صورت به دلیل ورود به غیبت مجاز به ادامه تحصیل نخواهند بود مگر این که در مهلت شش ماهه معرفی، خود را از طریق یکی از دفاتر پلیس + 10 به وظیفه عمومی معرفی کرده و دارای برگ اعزام بدون غیبت باشند.

5 -  دانش آموزانی که پس از ترک تحصیل و در مهلت یک ساله معرفی به وظیفه عمومی موفق به اخذ مدرک پیش دانشگاهی به صورت داوطلب آزاد شده باشند، به شرط نداشتن غیبت و سپری نشدن بیش از یک سال از تاریخ اخذ دیپلم یا پیش دانشگاهی.

6 - دارندگان برگ اعزام به خدمت بدون غیبت که تاریخ اعزام آنان سپری نشده باشد مضافاً مشروط به این که از تاریخ اخذ مدرک تحصیلی تا زمان پذیرش در دانشگاه بیش از یک سال سپری نشده باشد.

7 -  کارکنان وظیفه (سربازان در حال خدمت) بدون غیبت اولیه به شرطی که در مقاطع کارشناسی و بالاتر پذیرفته شوند.

8 - افرادی که به عنوان سرباز معلم مشغول خدمت می باشند می بایست جهت تحصیل در دانشگاه از خدمت ترخیص شوند.

9 -  طلاب علوم دینی دارنده معافیت تحصیلی حوزه این دسته از طلاب مادامی که اشتغال به تحصیل آنان از سوی مرکز مدیریت حوزه علمیه یا شورای مدیریت حوزه های علمیه معتبر تأیید می شود، می توانند با همان معافیت تحصیلی حوزه در دانشگاه نیز تحصیل نمایند . در صورتی که معافیت تحصیلی آنان به هر دلیل از سوی حوزه لغو گردد مجاز به ادامه تحصیل در دانشگاه نمی باشند. این گونه دانشجویان باید برای ثبت نام در هر سال تحصیلی، موافقت نامه حوزه علمیه مربوطه را ارائه نمایند.

10 -  دانشجویان انصرافی در صورتی که در سقف سنوات مجاز به تحصیل انصراف داده و همچنین از تاریخ انصراف آنان در دانشگاه و رشته قبلی تا زمان پذیرش در دانشگاه و رشته جدید بیش از یک سال سپری نشده باشد.  مشروط به این که قبلاً انصراف نداده باشند.

11 - پرسنل شاغل در نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران با ارائه گواهی و موافقت دستگاه خدمتی مربوطه که صراحتا با نحوه استخدام فرد و موافقت با تحصیل وی اشاره شده باشد

12 -  ثبت نام مشمولین وظیفه عمومی متعهد خدمت در آموزش و پرورش مشروط به موافقت وزارتخانه ذیربط با تاکید بر منفک شدن فرد از انجام تعهد و شروع مجدد انجام تعهدات آن پس از تحصیلات و مورد نیاز بودن رشته بلامانع است.

 

تذکرات مهم درخصوص مشمولان وظیفه عمومی :

 

1 - مشمولان غایب مجاز به ادامه تحصیل نمی باشند و در صورت قبولی در این مرحله معافیت تحصیلی برای آنان صادر نگردیده و دانشگاه ها مجاز به ثبت نام از آنها نمی باشند.

2 - دانشجویان اخراجی تا پایان خدمت دوره ضرورت یا اخذ معافیت دائم مجاز به ادامه تحصیل نمی باشند (به جز افرادی که قبل از ورود به سن مشمولیت اخراج شده اند).

3 - ترخیص سربازان حین خدمت صرفاً جهت ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی و بالاتر مجاز بوده و ترخیص آنان جهت تحصیل در مقطع کاردانی مجاز نمی باشد.

4 - دانشجویانی که تمایل به انصراف و شروع به تحصیل مجدد دارند در طول تحصیلات دانشگاهی فقط یک بار مجاز به انصراف می باشند مشروط بر این که در سنوات مجاز تحصیلی انصراف داده و از زمان انصراف تا شروع به تحصیل مجدد بیش از یک سال سپری نشده باشد.

5 - دانشجویان مقاطع کارشناسی و بالاتر (پیوسته ) که پس از انصراف یا اخراج با اخذ مدرک مقطع پا یین تر فارغ التحصیل شناخته می شوند تا پایان خدمت دوره ضرورت یا اخذ معافیت دائم مجاز به ادامه تحصیل نیستند.

6 - کارکنان وظیفه مجاز به تحصیل هم زمان با انجام خدمت نیستند و در صورت پذیرش در دانشگاه و داشتن شرایط ادامه تحصیل از خدمت ترخیص خواهند شد.

7 -  ثبت نام قطعی و تحصیل پذیرفته شدگان در دوره کارشناسی پیوسته سال 96 موکول به صدور مجوز ثبت نام توسط سازمان وظیفه عمومی و دوایر پلیس + 10 می باشد . درغیر این صورت از ادامه تحصیل آنان ممانعت به عمل خواهدآمد.

قابل توجه دانشجویان مشمول

برخی از موارد مهم بخشنامه 960825 مورخ 1/9/96 سازمان وظیفه عمومی در خصوص وضعیت دانشجویان مشمول

 

سنوات تحصیلی مشمولان در مقاطع مختلف تحصیلی به شرح ذیل است:

 

1

کاردانی

2.5 سال

2

کارشناسی ناپیوسته

3 سال

3

کارشناسی ارشد ناپیوسته

3 سال

4

کارشناسی پیوسته

5 سال

5

کارشناسی ارشد پیوسته

6 سال

6

دکتری پزشکی پیوسته

8 سال

7

دکتری تخصصی

6 سال

 

تذکر 1:  سنوات تحصیلی فوق شامل دانشجویان ورودی مهر 90 به بعد است.

 

تذکر 2:  سنوات تحصیلی مشمولانی که هنگام ورود به دانشگاه به سن مشمولیت نرسیده اند از مهرماه سال ورود به سن مشمولیت (مهر 18 سالگی) آغاز می گردد و برای دانشجویان عادی از تاریخ اعلامی توسط دانشگاه محاسبه می گردد.

 

تذکر 3:  مهلت درخواست سنوات ارفاقی حداکثر 3 ماه پس از اتمام سنوات قبلی است و پس از آن مجوز سنوات از سوی پلیس + 10 صادر نخواهد شد.

 

تذکر 4:  مشمولین در صورتی می توانند از سنوات ارفاقی استفاده نمایند که امکان فراغت از تحصیل در طی مدت سنوات تحصیلی ارفاقی وجود داشته باشد.

 

شرایط اخذ سنوات ارفاقی به شرح ذیل است:

 

کاردانی و کارشناسی ناپیوسته

گذراندن حداقل    40    واحد

کارشناسی پیوسته

گذراندن حداقل    85    واحد

کارشناسی ارشد نا پیوسته

گذراندن حداقل    18    واحد

کارشناسی ارشد پیوسته

گذراندن حداقل    150  واحد

دکتری پیوسته

گذراندن حداقل   0 1   واحد

دکتری ناپیوسته (تخصصی)

گذراندن حداقل    18   واحد

دکتری پیوسته

گذراندن تمامی واحد های نظری( فقط دفاع از رساله باقی مانده باشد)

 

تذکر 5:  به آن دسته از مشمولانی که در سنوات اولیه و ارفاقی فارغ التحصیل نشوند صرفا در صورت داشتن پیشرفت تحصیلی در سنوات ارفاقی و امکان فراغت از تحصیل طی نیمسال اول مهلت معرفی تنها یک ترم مجوز در مهلت یکساله معرفی داده می شود.

تذکر 6:  دانشجویان مقطع کارشناسی که سنوات اولیه تحصیلی را به اتمام رسانده و واجد شرایط اخذ سنوات ارفاقی نمی باشند چنانچه با صدور مجوز یک ترم در مهلت معرفی بتوانند مدرک (معادل کاردانی) را اخذ نمایند در این صورت صدور مجوز ادامه تحصیل در قالب ترم اول مهلت معرفی بلامانع خواهد بود.

 

تذکر 8:  دانشجویانی که بعد از 22/8/90 سابقه انصراف ندارند تنها در سنوات مجاز اولیه می توانند انصراف داده و مجددا جهت ثبت نام در دانشگاه معافیت تحصیلی اخذ نمایند.

 

خروج از کشور

 

دانشجویان مشمول که قصد خروج از کشور دارند می بایست جهت اخذ کد سخا به یکی از دفاتر پلیس + 10 مراجعه نموده ، سپس به سایت نظام وظیفه به آدرس   services.epolice.ir یا آدرسevazifeh.epolice.ir  مراجعه و ثبت درخواست نمایند

● دانشجو می بایست در نیمسالی که تقاضای خروج دارد انتخاب واحد داشته و منع تحصیل نداشته  باشد.

مدارک لازم جهت درخواست خروج از کشور:

1 - تکمیل فرم تقاضا.

2 - فیش واریزی به مبلغ 000/100 ریال     به شماره حساب  104460446004

3 - نامه از کاروان زیارتی یا آژانس مسافرتی یا سازمان حج و زیارت (جهت سفرهای زیارتی به عراق و عربستان)

4 - مجوز سنوات جهت دانشجویانی که سنوات مجاز آنها به اتمام رسیده و وارد سنوات ارفاقی شده اند.

5 - در صورت سفر علمی یا ورزشی مستندات مربوطه ارائه گردد.

سپردن وثیقه (چک یا سفته) به امور مالی دانشگاه 

 

توضیح:

● در خصوص مقدار مبلغ وثیقه با امور مالی دانشجویی تماس حاصل نمایید.

● در خصوص سفرهای غیرزیارتی در صورت ارائه چک، چک خود دانشجو قابل قبول نبوده و در صورت ارائه سفته ، حضور ضامن جهت امضای سفته الزامیست.