کانون فارغ التحصیلان

» کانون فارغ التحصیلان  

 کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه ، تشکیلاتی است وابسته به دفتر مرکزی فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی ( واقع در سازمان مرکزی دانشگاه ) که به هیچ یک از احزاب ، گروه ها و جمعیت های سیاسی و وابستگی نداشته و صرفاً در راستای تحقق اهداف خود در چارچوب وظایف مندرج در اساسنامه کانون فعالیت می نماید.

حیطه فعالیت های کانون تنها اختصاص به فارغ التحصیلان دانشگاه نداشته و کلیه دانشجویان محترم دانشگاه در طول دوران تحصیل خود می توانند از خدمات ارائه شده و فعالیتهای کانون در زمینه های مختلف بهره مند شوند .ضمنا فارغ التحصیلان دانشگاه با تهیه مدارک لازم و عضویت در کانون با دریافت کارت عضویت معتبر از خدمات کانون بهره مند می شوند . کانون فارغ التحصیلان دانشگاه واحد ساوه در محوطه دانشگاه ، طبقه  پائین  بوفه ،  مقابل  انتشارات واقع شده است.

به منظور اطلاع دانشجویان محترم ، برخی از وظایف تعیین شده در اساسنامه کانون فارغ التحصیلان به شرح ذیل اعلام می گردد:

۱- برگزاری کنفرانس ها ، سمینارها و گردهمائی های علمی ، فنی ، اجتماعی به منظور ارتقاء دانش فنی ، تخصصی و   اجتماعی اعضاء و دانشجویان واحد ساوه.

۲- ایجاد ارتباط با سایر کانون ها ، مؤسسات و انجمنهای علمی ، تحقیقی مرتبط با اهداف کانون واحد .

۳- آشناتر نمودن دانشجویان و اساتید با محیط های صنعتی ، علمی و فنی از طریق بازدیدهای علمی و تأمین کارآموزی مناسب برای دانشجویان.

۴- انجام پروژه های مشترک علمی ، فنی و تحقیقاتی بین دانشگاه و بخش های اجرائی کشور.

۵- تلاش در برگزاری دوره هائی برای ادامه تحصیل با هدف ارتقاء علمی فارغ التحصیلان و دانشجویان واحد دانشگاهی .

۶- انتقال نیازهای علمی و فنی بخشهای مختلف اجرائی کشور به واحد دانشگاهی و بررسی مشکلات مربوط و ارائه راه حل های مناسب.

۷- کمک در جذب فارغ التحصیلان واحد دانشگاهی در بخشهای مناسب علمی ، صنعتی و اجرائی کشور و در واقع مساعدت در زمینه اشتغال فارغ التحصیلان در مراکز مناسب.

۸- تلاش برای تحکیم روابط بین فارغ التحصیلان واحد دانشگاهی و حتی الامکان مرتفع ساختن مشکلات آنان از طریق ایجاد باشگاه ، فعالیتهای ورزشی ، تشکیل اردو و گردهمائی و مانند آن.

در همین راستا ، کانون فارغ التحصیلان دانشگاه واحد ساوه در زمینه های ذیل فعالیت می نماید:

۱ـ ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه:

الف) تحصیلی ، علمی ، پژوهشی.         ب) شغلی.

۲ـ برگزاری دوره های آموزشی در زمینه ( درسی ، علمی و کارآفرینی )

۳- تعامل و همکاری با انجمنهای علمی ، مؤسسات علمی - تحقیقی و سایر دانشگاهها.

۴- تهیه مجلات و نشریات علمی ، کاربردی - خبری و غیره.

۵- ارتباط و همکاری با واحدهای تولیدی – صنعتی ، نهادهای دولتی و غیره.

۶- پیگیری برای ارائه خدمات رفاهی مانند تشکیل صندوق رفاه و غیره.

۷- پیگیری برگزاری مراسم جشن های فارغ التحصیلی با همکاری معاونت دانشجویی و روابط عمومی و دفترفرهنگ اسلامی.

۸- برقراری زمینه ارتباط میان فارغ التحصیلان دانشگاه و دانشجویان و فراهم نمودن زمینه استفاده از تجربیات و مساعدتهای فارغ التحصیلان سالهای گذشته توسط دانشجویان.