ارتباط با ریاست دانشگاه

باطلاع میرساند هرگونه انتقاد ، پیشنهاد و یا مشکلات خود را  از طریق  شماره ذیل مطرح نموده تا در صورت امکان بررسی و اقدام لازم صورت پذیرد.

08642433044