حوزه ریاست

حوزه ریاست

هیئت رئیسه واحد

     

رئیس واحد

آقای دکتر حمیدرضا ثمری خلج

رشته: تربیت بدنی و علوم ورزشی
 

 

معاون دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی، منطقه شمال استان مرکزی آقای حجت الاسلام مجید حیدری

معاون توسعه و مدیریت منابع انسانی

آقای دکتر حمیدرضا ثمری خلج

رشته: تربیت بدنی و علوم ورزشی

معاون علمی

آقای دکترسیدمحمدجلال رستگارفاطمی

رشته: دکتری برق -الکترونیک

معاون دانشجویی فرهنگی

آقای دکتر حجت نبوتی
رشته: مهندسی صنایع - برنامه ریزی و مدیریت تولید

معاون مدارس سما

آقای دکتر جواد نصر

رشته :علوم دامی

 رییس دانشکده علوم انسانی

آقای دکتر امیرحسین محمد داودی

رشته:مدیریت آموزشی

 رییس دانشکده فنی و مهندسی

آقای دکتر علیرضا نوبری

رشته:مدیریت دولتی

 

 

اهم وظایف و اختیارات
زیر مجموعه حوزه ریاست
شورای واحد
روابط عمومی
حراست
گزینش

فن آوری اطلاعات و ارتباطات

 

اهم وظایف و اختیارات

۱ - تعیین سیاستهای کلی و خط مشی اجرایی واحد منطبق با ضوابط و مقررات سازمان مرکزی
۲ - نظارت و کنترل در اجرای دقیق مصوبات و دستورالعملهای صادره از سوی سازمان
۳ - عزل و نصب رؤسای دانشکده ها و مدیران گروه های آموزشی و مدیران و مسئولان بخشهای مختلف
۴ - ایجاد وفاق و همدلی بین معاونین و پرسنل در راستای ایجاد بستری آرام و مطمئن
۵ - رهبری و ساماندهی حوزه های آموزشی, پژوهشی, اداری و مالی, دانشجویی, عمران, مدارس سما و دفتر فرهنگ اسلامی
۶ - نظارت بر فعالیتهای تشکلهای دانشجویی و بسیج دانشجویی بر اساس ضوابط شورای عالی انقلاب فرهنگی
۷ - ایجاد زمینه ای توام با آرامش ضمن توسعه امور رفاهی و فرهنگی مناسب جهت اعتلای سطح علمی و تخصصی دانشجویان در فضایی که حفاظت از ارزشهای دینی و حراست از دست آوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ملحوظ باشد.

زیر مجموعه حوزه ریاست

۱ - شورای واحد:
که با حضور ریاست, معاونین, روسای دانشکده ها تشکیل می شود و تعیین سیاستهای کلی واحد را در قالب مقررات و دستور العمها مورد بررسی قرار می دهد.

۲ - روابط عمومی:
روابط عمومی با توجه به سابقه تشکیلاتی و تعاریفی که از آن بعمل آمده محدوده فعالیت آن بسیار وسیع و بعنوان یک راهکار مدیریتی که میتواند تحقق اهداف سازمان را تسریع بخشد شکل گرفته است.
در دنیای امروز روابط عمومی ها به عنوان عناصر قوی در ارزیابی و تقویت برنامه ها و پیشبرد اهداف سازمانها تلقی میگردند.
روابط عمومی هنرش این است که بتواند امکانات و شرایط محیط بیرونی را تشخیص دهد و آنان را با امکانات درون سازمان پیوند دهد و اجرای فرامین درون سازمانی را تسهیل نماید و در نهایت ارتباط سازمان را با بیرون از آن, بدرستی برقرار سازد.

۳ - حراست:
نظارت و کنترل دقیق در قالب رعایت مقررات حفاظت فیزیکی و طبقه بندی و ثبت اسناد محرمانه و ارتباط با مراجع قانونی و هماهنگی با انتظامات و بخش اداری و پاسخ به استعلامهای محرمانه از مهمترین وظایف این بخش است.

۴ - گزینش:
حلقه مهم ارتباط بین بخشهای مختلف واحد است که کار هماهنگی مسئولان را در داخل و خارج دانشگاه بر عهده دارد و برنامه ریزی و هماهنگی تشکیل جلسات, سمینارها, مراسم عبادی و سیاسی و مذهبی و تدوین نامه های مربوط به عهده این قسمت است.