فرم های صلاحیت عمومی اساتید

قابل توجه کلیه اساتید حق­التدریس

     احتراماً به اطلاع می­رساند با عنایت به بخشنامه شماره 119978 / 35 مورخ 17/04/91 سازمان مرکزی در خصوص تایید صلاحیت عمومی اساتید حق­التدریس استدعا دارد فرم­های مربوطه و مدارک ذیل را تکمیل ، آماده وبصورت تایپ شده ، جهت تشکیل پرونده حداکثر تا تاریخ 15/06/91 به اداره کارگزینی هیات علمی واحد واقع در دانشکده فنی و مهندسی طبقه سوم تحویل نمائید. درغیر اینصورت ادامه همکاری با دانشگاه مقدور نمی باشد.

 جهت دریافت فرمهای شماره 1 و 20 و 21 از طریق لینک های پایین صفحه اقدام نمایید.

ردیف

مدارک مورد نیاز کار گروه بررسی صلاحیت عمومی (جهت هر نفر)

تعداد

مجموع

1

تصویر فرم شماره یک

سه نسخه شفاف و خوانا

با توجه به اطلاعات فرم شش یا هشت برگ

2

تصویر فرم های شماره 20و21 در یک برگ(پشت و رو )

سه نسخه شفاف و خوانا

سه برگ

3

تصویر کلیه مدارک تحصیلی (کاردانی ، کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری)

سه نسخه شفاف و خوانا

سه برگ از هر مورد

4

فرم شرح مختصری از دوران زندگی با امضاء اصلی

سه نسخه شفاف و خوانا

سه برگ

5

 تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت (پشت و روی کارت در یک صفحهA4)

سه نسخه شفاف و خوانا

سه برگ

6

تصویر کارت ملی (پشت و روی کارت در یک صفحهA4)

سه نسخه شفاف و خوانا

سه برگ

7

تصویر تمام صفحات شناسنامه متقاضی در سه برگ A4

سه نسخه شفاف و خوانا

شناسنامه های جدید ده برگ شناسنامه های قدیمی شش برگ

8

عکس 4  3 جدید (فوری و برقی نباشد )

یازده قطعه

یازده قطعه

9

سوابق عضویت در بسیج (محلات یا مساجد) ، جانبازی ، خانواده شهدا (درجه یک – برادر و خواهر) ، جبهه و جنگ (مستند و ممهور به مهر سازمان صادر کننده سوابق)

سه نسخه شفاف و خوانا

سه برگ از هرمورد

10

همکاری با نهادهای فرهنگی (مساجد – حسینیه ها) ، دفتر نهاد مقام معظم رهبری ، حافظین قرآن و نهج البلاغه و جهاد دانشگاهی (در زمینه تدریس)(مستند و ممهور) به مهر سازمان صادر کننده سوابق

سه نسخه شفاف و خوانا

سه برگ از هرمورد

اداره کارگزینی هیات علمی

دانلود فایل