کارآموزی

مقررات اخذ درس کارآموزی

 

در ترمی که درس کارآموزی را انتخاب می نمائید مجاز به اخذ ۱۶ واحددرسی به همراه کارآموزی (۱۴ و ۲ واحدکارآموزی) می باشید.

دانشجویانی که معدل ترم قبل آنها ۱۶ باشد در رشته های فنی مجاز به اخذ ۱۸ واحددرسی (۱۶ و ۲و احدکارآموزی) می باشند.

دانشجویان کاردانی پیوسته وکارشناسی ناپیوسته جهت اخذ درس کارآموزی می بایست حداقل ۵۰ واحد درسی گذرانده باشند.

دانشجویان کارشناسی پیوسته جهت اخذ درس کارآموزی می بایست ۱۰۰ واحد درسی گذرانده باشند.

دانشجوی ترم آخر (دانشجویانی که با اخذ ۲۴ واحد درسی فارغ التحصیل می شوند مجاز به اخذ درس کارآموزی به همراه سایر دروس می باشند (۲۲ و ۲و احد کارآموزی) (مشروط به اینکه هیچ واحد درسی دیگری حتی به صورت معرفی به استاد برای ترم بعدی باقی نداشته باشد)

درس قرآن و وصایا علاوه برسقف انتخاب واحد های مجاز می باشد.

 

دانلود فایل