آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش 1 تا 20 مورد از کل 34 مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
کارآموزیآیین نامه های آموزشی
بخشنامه جدید در خصوص اعتبار مقالات جهت دریافت تشویقی ، نمره مقاله و امتیاز پژوهشیبخشنامه های پژوهشی
نحوه نگارش و صحافی گزارش نهایی طرح های پژوهشیطرحها مقالات و سمینارها
آیین نامه تسهیلات آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگرآیین نامه های آموزشی
منظور نمودن نمره مقاله های مستخرج شده از پایان نامهپایان نامه ها
بخشنامه اختصاص شابک به کتابهای چاپ دانشگاهچاپ کتاب
مراحل تصویب پروپوزال تا تسویه حساب دانشجویان تحصیلات تکمیلی (کامل و جدید)پایان نامه ها
درس معرفی به استادآیین نامه های آموزشی
تعداد واحدهای درسی و طول مدت تحصیلآیین نامه های آموزشی
آئین نامه طرح های پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامیطرحها مقالات و سمینارها
بخشنامه فرصتهای مطالعاتیدفتر امور پژوهشی
آیین نامه آموزشی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوستهآیین نامه های آموزشی
فرم درخواست کار آموزیدفتر ارتباط با صنعت
فرم مشخصات اساتید حق التدریس مدعو (الف)کارگزینی هیئت علمی
فایل خام رزومه اساتیدکارگزینی هیئت علمی
لیست مدارک و فرم عضویت در بسیج اساتید و کارمندانبسیج
فرم های صلاحیت عمومی اساتیدآموزشی
فرم های صلاحیت عمومی اساتیدکارگزینی هیئت علمی
فرم درخواست لغو سفر خارجیطرحها مقالات و سمینارها
فرم گزارش سفرهای خارجیطرحها مقالات و سمینارها